www.scada.ro

despre noi stiri Monitorizarea flotei prin GPS/GPRS

Monitorizarea flotei prin GPS/GPRS

altETA AI a implementat, la Timişoara, sistemul WebFleetTracking pentru monitorizarea prin GPS/GPRS a transportului in comun

ETA AI, în colaborare cu Primăria Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Public din Timişoara, a dezvoltat şi implementat un sistem complex - WebFleetTracking - de monitorizare, dispecerizare, informare călători şi management al traficului mijloacelor de transport în comun din Timişoara.

Pentru acest sistem au fost folosite tehnologii emergente GPS, GSM/GPRS, TCP/IP, Java, ASP, WAP, SQL.

Pe site-ul www.localizare.ro este publicată harta electronică a Municipiului Timişoara pe care se pot observa, în timp real, poziţiile, direcţiile de deplasare şi vitezele troleibuzelor de pe traseele liniilor 15 şi 16. Exploatarea pe Internet sau pe Intranet a sistemului este foarte facilă şi se poate realiza din mai multe puncte simultan (secţii, depouri, management).

WebFleetTracking foloseşte, pentru prezentarea datelor pe Internet, harta realizată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în consorţiu cu regiile locale.

Avantajele implementării sistemului WebFleetTracking pentru Regia de Transport Timişoara sînt monitorizarea şi controlul traseelor vehiculelor, alocarea rapidă a vehiculelor de intervenţie în caz de necesitate, reducerea costului cu combustibili (pentru autobuze) datorită alocării mai eficiente a vehiculelor pe trasee, etc.