www.scada.ro

despre noi stiri Telecitirea a 76 de contoare de energie la Deva

Telecitirea a 76 de contoare de energie la Deva

Sistem de contorizare a energiei termice la consumatorii urbani, industriali şi de pe platforma Mintia

ETA Automatizări Industriale a cîştigat, recent, licitaţia organizată de Electrocentrale Deva Mintia pentru livrarea de contoare de energie termică şi realizarea unui sistem de tele-citire a acestora. 

Realizarea proiectului se va face în două faze: în prima fază urmează să se livreze echipamentele de contorizare Kampstrup (Danemarca), a doua faza formată din instalarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de transmisie a datelor.

Contoarele Kamstrup au o interfaţă serială de tip RS-232 prin care se pot citi toate valorile de interes cerute de caietul de sarcini: puterea termică (KW), energia consumată (MWh), debitele pe tur şi pe retur (mc/h), volumele de agent vehiculat pe tur şi pe retur (mc), temperatura pe tur (grade Celsius), temperatura pe retur (grade Celsius), valori din registrele de memorare (MWh), coduri de eroare, număr de ore de funcţionare (h).

Comunicaţia de date se va face printr-o reţea radio la o viteză de 9.600 bps. Datele sînt culese de la contoarele instalate în cele 76 puncte monitorizate şi apoi transmise printr-o legătură TCP/IP de tip PPP (Point to Point Protocol) construită pe suport radio. În acest fel, de la dispecerat se poate realiza o interogare completă a celor 76 de puncte termice în aproximativ două minute în condiţii ideale.

Datele culese de la contoarele din punctele termice sînt stocate într-o bază de date pentru raportare şi arhivare. Pe server-ul de la dispecerat va rula şi o aplicaţie server OPC (Ole for Process Control) care va furniza date prin DCOM în reţeaua locală a platformei elctrocentralei Mintia celor 5 clienţi prevăzuţi de caietul de sarcini.

Sistemul foloseşte standardul de interconectare industrial OPC (www.opcfoundation.org) introdus în 1996 şi adoptat de peste 300 de companii din întreaga lume. Acest standard se bazează pe tehnologia COM a firmei Microsoft.

La Cluj-Napoca, sistemul implementat de firma în anul 2001 citeşte contoare Zenner IZM, comunicaţia realizîndu-se spre dispecerat prin linii telefonice. Tot contoare Zenner, Multidata S1, se citesc la Cristuru Secuiesc, datele transmiţîndu-se la dispecerat prin modemuri radio pe frecvenţa de 2,4 GHz conform standardului IEEE 802.11b, realizare a ETA din anul 2002.

În Timişoara, în cadrul unui proiect realizat de ETA Automatizări Industriale pentru CALOR se citesc 113 contoare Kamstrup Multidata 66-D pe o frecvenţă radio de 433 MHz. În plus, alte 25 de contoare Kamstrup sînt citite de un sistem realizat de firma noastră prin GSM. Tot la Timişoara, contoarele de energie termică ale celor două CET-uri (dotate cu contoare de energie termică CALEC + Danfoss) sînt citite pe radio, folosindu-se banda de 2,4 GHz. La Oradea, sistemul MARCAT al firmei noastre citeşte 16 contoare Sontex, comunicînd prin CATV.

ETA Automatizări Industriale are experienţă în realizarea sistemelor de citire a contoarelor de energie termică şi nu numai, integrînd subsisteme variate care folosesc protocoale diverse (www.scada.ro şi www.termoficare.ro). Sistemul client-server dezvoltat de ETA Automatizări Industriale se numeşte MARCAT (Monitorizare Arhivare Reglare Control Alarmare şi Transmitere) şi are peste 200 de instalări în România, în domeniul energetic (termoficare) şi cel al utilităţilor.