www.scada.ro

BMS Sistem BMS pentru 21 supermarketuri Kaufland

Sistem BMS pentru 21 supermarketuri Kaufland

arhitectura_sistem_magazine_Kaufland_brosura_small.png

Functionalitate:     masurare + control + monitorizare
Ce?     parametrii tehnici si functionali ai sistemelor de ventilatie,desfumare,iluminat,sisteme de siguranta,etc.
Câte ?
 • 5 puncte de masura si control in fiecare dintre cele 21 de magazine Kaufland din Romania
 • 1 retea LON pentru transmiterea datelor intre automatele programabile
 • Citire contoare de apa
 • Date generatoare de tensiune citite pe protocol MODBUS
 • Interfatarea cu instalatii adiacente:sprinklere, hidranti, UPS, iluminat de siguranta, centrala incendiu, centrala efractie,etc.

Descriere

Sistemul BMS proiectat si realizat in fiecare dintre cele 21 de magazine Kaufland din Romania,asigura monitorizarea si controlul parametrilor din sisteme precum ventilatie, iluminat, desfumare, incalzire, racire, centrale de tratare aer,etc.
Toate informatiile primite din teren sunt centralizate pe un touchpanel instalat la biroul de informatii clienti. Pentru transmisia de date intre echipamentele din teren(controlere) se foloseste protocolul de comunicatie LON.

Arhitectura retelei

Arhitectura sistem magazine Kaufland RomaniaSistemul are o arhitectura clasica, impartita pe 3 nivele ierarhice:

 • software HMI touchpanel
 • echipamente PLC(Wago) cu protocol LON
 • senzori si actuatori

Software-ul folosit pentru configurarea touchpanelului este VTWIN, cu ajutorul caruia pot fi vizualizati, si respectiv setati parametrii furnizati utilizatorului.
  
 

Wago LON controller
 • Automatizare agregat racire(chiler)- 2 buc
 • Citire date cazan pe protocol LON
 • Comanda servomotoare si vane cu 3 cai pe MPBUS
 • Puncte de masura si control - 5 locatii
 • Masura temperaturilor din magazin folosind EnOcean
 • Automatizare centrale de tratare aer - 3 buc

 1 

Puncte de masura si control cu protocol de comunicare LON

Prin intermediul celor 5 controlere, montate in diferite zone ale magazinului(Centrala de Tratare Aer magazin, Centrala de Tratare Aer zona concesionari, Centrala de Tratare Aer zona vanzare asistata, centrala termica, desfumare)  se preiau date si se asigura controlul echipamentelor de camp (senzori de temperatura, vane cu 3 cai, jaluzele, pompe, ventilatoare, contacti magnetici usi, clapete antifoc, etc.), date care apoi sunt transmise prin intermediul protocolului de comunicare LON catre touchpanelul de la informatii clienti. De asemenea, folosind protocolul LON se citesc date de la cazan. Datele de la generatorul Diesel sunt citite pe protocol MODBUS. Comanda servomotoarelor pentru vanelor cu 3 cai, precum si a celor pentru jaluzele se face folosind tehnologia MPBUS.Temperaturile din magazin sunt masurate cu ajutorul senzorilor fara fir cu EnOcean.

Centrala de tratare aer Distribuitor incalzire hale Cazane Ventilator desfumare Controler
 
Servomotor comanda jaluzea Servomotor V3C cu MPBUS Tablou BMS Nod BMS Tablou BMS

ESA
 • afisare in timp real a valorilor masurate
 • management alarme
 • comenzi pentru control manual
 • software HMI - VTWIN
 • ecrane sinoptice
 • elemente grafice interactive

 2

HMI

La biroul de informatii clienti este instalat un touchpanel unde poate fi vizualizata starea echipamentelor de camp. Ca software de vizualizare se foloseste VTWIN de la ESA. Informatiile disponibile in aplicatia HMI sunt stocate in baze de date redundante, fiind posibila vizionarea de rapoarte detaliate, grafice in timp real sau cu valori istorice, jurnale de evenimente si jurnale de alarme.
Persoana desemnata responsabila pentru a supraveghea buna functionare a tuturor echipamentelor poate interactiona cu sistemul prin diferite ecrane sinoptice. Ecranele afiseaza informatii specifice fiecarui sistem integrat: ventilatie, centrale de tratare aer, iluminat, desfumare, sisteme de siguranta, temperaturi inregistrate in magazin etc.

Ecran stare centrala de tratare a aerului Ecran temperaturi magazin Ecran comanda echipamente Ecran comanda echipamente Ecran distribuitor centrala termica Ecran vizualizare numar clienti pe intervale orare